Organisatie info

De Stichting Go4it-Apeldoorn is gevestigd in Apeldoorn.

Overige informatie:
Bank: NL33 RABO 0393 4335 95
Inschr. handelsregister: KvKnr 70167141, RSIN: 8581 71 247

De Stichting Go4it-Apeldoorn is ontstaan uit de vereniging Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn (CJA) die tot en met 2014 activiteiten voor kinderen en jongeren in Apeldoorn organiseerde.

Geschiedenis

Vanaf 2015 zijn die activiteiten voor de uitvoering overgedragen aan diverse organisaties. Het CJA ondersteunt sindsdien die en andere activiteiten nog uitsluitend financieel.

Omdat de verenigingsvorm niet meer past bij deze nieuwe doelstelling zijn de activiteiten en verplichtingen van het CJA eind 2017 overgedragen aan de toen opgerichte stichting Go4it-Apeldoorn.

Go4it-Apeldoorn wil kleinschalige initiatieven voor activiteiten voor alle kinderen en jongeren in de gemeente Apeldoorn financieel ondersteunen en richt zich dus niet meer alleen op activiteiten met een Christelijke achtergrond.

Het CJA is destijds ontstaan uit een fusie van 3 andere, reeds langer bestaande jeugdwerkorganisaties: het Gereformeerd Jongeren Verbond (GJV), het Interkerkelijk Jeugdwerk de Maten (IJM) en het Christelijk Jongeren verbond Apeldoorn (CJV). De jeugdwerktraditie van het CJV vindt zijn oorsprong in de op 20 oktober 1865 opgerichte Christelijke Jongelingsvereniging.