Privacy

Gegevens informatievraag

Als u (aanvullende) informatie via het formulier op deze site aanvraagt, dan worden deze gegevens maximaal 2 jaar bewaard om eventuele vervolgvragen of aanvragen voor ondersteuning eenvoudiger te kunnen beoordelen en beantwoorden.

Als de informatievraag heeft geleid tot een aanvraag voor ondersteuning, zullen de informatievraag-gegevens blijven bewaard, totdat de gegevens van de aanvraag voor ondersteuning zullen worden verwijderd.

Gegevens afgewezen aanvraag voor ondersteuning

Als u een aanvraag voor ondersteuning indient, dan zullen die gegevens en de eventueel later toegezonden informatie die betrekking heeft op die aanvraag, maximaal 3 jaar worden bewaard nadat de laatste informatie-uitwisseling hierover heeft plaatsgevonden.

Gegevens (gedeeltelijk) toegewezen aanvraag voor ondersteuning en verantwoordingsgegevens

Als een aanvraag heeft geleid tot toekenning van een ondersteuningsbedrag, dan zullen alle op die aanvraag betrokken gegevens tot maximaal 10 jaar, nadat de periode waarover ondersteuning is toegekend is verstrekken, worden bewaard. De overeenkomsten of afsprakenformulieren en betalingsgegevens zullen ook gedurende de hiervoor genoemde periode van 10 jaar worden bewaard. Hetzelfde geldt voor de verantwoordingsgegevens die na afloop van een jaar worden ingediend.

Wijze van opslag

De hierboven genoemde gegevens zullen tijdens de beoordeling van de aanvraag worden opgeslagen in een beveiligde database bij de hostingprovider van de website van de Stichting Go4it-Apeldoorn. Zodra de aanvraag is behandeld, zullen de gegevens uit de database worden verwijderd. Wel zullen de gegevens worden opgeslagen op de computer van de secretaris en de penningmeester. De betalingsgegevens zullen ook worden opgeslagen door zowel de penningmeester als de secretaris.

Wie de gegevens kan inzien

Voor het beoordelen van een informatievraag of een verzoek voor ondersteuning kunnen de daarin opgegeven gegevens worden doorgezonden naar de bestuursleden van de stichting Go4it-Apeldoorn. Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden zullen de gegevens uitsluitend door de secretaris en de penningmeester worden bewaard.

De naam van de activiteit zal, samen met de naam van de ondersteunde organisatie, tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de ondersteuning heeft plaatsgevonden, worden gepubliceerd op de website van Go4it-Apeldoorn. Op nadrukkelijk verzoek van de ondersteunde organisatie kan deze informatie eerder worden verwijderd of niet worden geplaatst.

Op verzoek van een vertegenwoordiger van een organisatie kunnen de op die organisatie betrekking hebbende informatievragen, aanvragen voor ondersteuning, afsprakendocumenten, overeenkomsten, verantwoordingsgegevens en betalingsgegevens worden opgevraagd. Dit geldt alleen voor gegevens die in de administratie van de Stichting Go4it-Apeldoorn zijn opgenomen.

Voor controledoeleinden hebben alle bestuursleden van de Stichting Go4it-Apeldoorn toegang tot de in de administratie opgenomen betalingsgegevens, de bijbehorende afsprakendocumenten en overeenkomsten en de verantwoordingsgegevens. De bestuursleden van de Stichting Ondersteuning Jeugdwerk Apeldoorn en vertegenwoordigers van de Gemeente Apeldoorn hebben toegang tot de financiƫle gegevens en de gecumuleerde verantwoordingsgegevens.

De gegevens zullen, behalve aan de hierboven genoemde partijen, niet worden verstrekt of gedeeld en niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.