Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moet de activiteit aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteit moet een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden. Kernfunctie is hierbij ontmoeting waarbij het vormen van groepsverbanden wordt gestimuleerd.
 • Het moet een kleinschalige activiteit zijn. Twijfel je of jouw activiteit hier aan voldoet, neem dan contact met ons op.
 • De activiteiten moeten een open karakter hebben. Met andere woorden: Ieder kind of jongere van 7 tot en met 21 jaar binnen de gemeente Apeldoorn is welkom.
 • Er mag voor de activiteiten geen subsidie bij de Gemeente Apeldoorn worden gevraagd, omdat Go4it al subsidie ontvangt van de Gemeente Apeldoorn voor ondersteuning van activiteiten.
 • Bij de aanvraag moet een financiële onderbouwing mee worden gestuurd.
 • Bij de aanvraag willen we een beschrijving van de activiteit en de doelgroep ontvangen. Dat kan je kwijt in het aanvraagformulier.
 • Het geld mag alleen voor de benoemde activiteit(en) worden gebruikt.
 • De activiteit zal nooit volledig door Go4it worden gesubsidieerd.
 • Het is toegestaan om de bezoekers van de activiteiten een redelijke eigen bijdrage (contributie) te vragen.
 • Er mag geen financiële drempel zijn voor de deelnemers.
 • Direct na afloop van de activiteit(en) of in januari van het volgend jaar moet er (financiële) verslaglegging plaats vinden.
 • Als niet wordt voldaan aan één of meer van deze voorwaarden kan een deel of het hele toegekende bedrag worden teruggevorderd.

We hopen je in je passie te kunnen ondersteunen, dus kom maar op met je aanvraag!

Activiteiten – Voorwaarden – ContactAanvraagformulier